حضور تعدادی از دانش آموختگان دهه پنجاه دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور در شانزدهمین همایش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

حضور تعدادی از دانش آموختگان ...

حضور تعدادی از دانش آموختگان دهه پنجاه دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور شرکت کننده  در شانزدهمین همایش ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

5تا7 بهمن ماه

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

نوشته های مشابه

دیدگاه ها 0

    دیدگاهی ثبت نشده.
افزودن

دیدگاه

لطفا هویت خود را تایید کنید: