فراخوان جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

فراخوان جایزه های تحصیلی بنیاد ...

فراخوان جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ویژه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتر منتشر شد.

دانشجویان فعلی دانشگاه می توانند اطلاعات خود در بخش های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فناوری را از تاریخ ۹۸/۰۴/۰۱ تا ۹۸/۰۴/۱۵ در سامانه Sina.bmn.ir بارگذاری نمایید.

نوشته های مشابه

دیدگاه ها 0

    دیدگاهی ثبت نشده.
افزودن

دیدگاه

لطفا هویت خود را تایید کنید: