نتایج انتخابات دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

نتایج انتخابات دومین مجمع عمومی ...

ضمن برگزاری انتخابات مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه که در تاریخ 30 آبان 98 در دانشکده علوم برگزار شد افراد نام برده به ترتیب آرا جهت هیات اجرایی انجمن انتخاب شدند.

نوشته های مشابه

دیدگاه ها 0

    دیدگاهی ثبت نشده.
افزودن

دیدگاه

لطفا هویت خود را تایید کنید: