پوستر چهارمین المپیاد ...

پوستر چهارمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

آگهی ترحیم

آگهی ترحیم

اطلاعیه استخدام

اطلاعیه استخدام

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

کارگاه آموزشی اصول ...

کارگاه آموزشی اصول استارتاپ داری

نتایج انتخابات دومین ...

نتایج انتخابات دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

تصاویر دومین مجمع ...

تصاویر دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

تصاویر دومین مجمع ...

تصاویر دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

تصاویر دومین مجمع ...

تصاویر دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

تصاویر دومین مجمع ...

تصاویر دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

دومین مجمع دانش‌آموختگان ...

دومین مجمع دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

گشایش نمایشگاه آثار ...

گشایش نمایشگاه آثار و دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز