پوستر چهارمین المپیاد ...

پوستر چهارمین المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز

آگهی ترحیم

آگهی ترحیم

اطلاعیه استخدام

اطلاعیه استخدام

برگزاری کارگاه آموزشی ...

برگزاری کارگاه آموزشی آماده‌سازی کتب و نشریات در کتابخانه دانشگاه

نتایج انتخابات دومین ...

نتایج انتخابات دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

تصاویر دومین مجمع ...

تصاویر دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

تصاویر دومین مجمع ...

تصاویر دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

تصاویر دومین مجمع ...

تصاویر دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

تصاویر دومین مجمع ...

تصاویر دومین مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

دومین مجمع دانش‌آموختگان ...

دومین مجمع دانش‌آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

گشایش نمایشگاه آثار ...

گشایش نمایشگاه آثار و دستاوردهای دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

برگزاری دومین مجمع ...

برگزاری دومین مجمع عمومی دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز