برگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژی

برگزاری دهمین سمینار هندسه و ...

برگزاری دهمین سمینار هندسه و توپولوژی همزمان با هفتاد و پنجمین سال تولد پروفسور کرمزاده، بهمن ماه امسال در دانشگاه شهیدچمران  اهواز

نوشته های مشابه

دیدگاه ها 1

افزودن

دیدگاه

لطفا هویت خود را تایید کنید: