تاریخچه

تاریخچه تشکیل انجمن

در سال۱۳۹۳  همزمان با مرحله برنامه ریزی برای برگزاری مراسم بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۹۴، و بارگذاری لینک ثبت مشخصات دانش آموختگان در پورتال دانشگاه شهید چمران اهواز، نامه ای از وزارت عتف به دانشگاه ها ارسال گردید و خواهان تهیه گزارش از وجود و عدم وجود انجمن دانش اموختگان در دانشگاه ها شده بود.

بر پایه ان نامه، تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانش اموختگان دانشگاه  شامل دکتر منصور میاحی، دکتر نعیم عرفانی مجد، دکتر بهرام علیزاده، دکتر مهرداد نامداری، دکترعبدالله پارسا، دکتر مهرداد
بامداد و دکتر مهناز کسمتی به عنوان هیئت موسس انجمن، مدارک مربوطه را از طریق رییس دانشگاه به وزارتخانه ارسال داشتند. پس از مراحل قانونی اعضای هیات موسس به همراه عضو افتخاری دکتر حسن دادخواه با برگزاری چندین جلسه  اساسنامه را به تصویب رساندند. پس از پیگیری های بعمل آمده مجوز راه اندازی انجمن صادر گردید و نخستین مجمع دانش اموختگان در تاریخ 19 اسفند 1395تشکیل و اولین شورای اجرایی انجمن را انتخاب کردند.

***********************

گزارش نخستین نشست مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز

نخستین نشست مجمع عمومی انجمن دانش آموختگان دانشگاه روز پنجشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۵  با حضور جمعی از دانش آموختگان ادوار دانشگاه، رئیس دانشگاه، اعضای هیئت موسس انجمن و حجت الاسلام شفیعی رئیس دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های خوزستان در دانشکده علوم برگزار گردید.

در آغاز این جلسه دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه طی سخنانی بر تقویت رابطه میان دانشگاه و دیگر دستگاه ها، ارتباط میان دانش آموختگان دانشگاه، لزوم بهره مند شدن دانشگاه و دانشجویان از تجربه های شغلی دانش آموختگان اشاره نموده و آمادگی دانشگاه را برای هر گونه همکاری با این انجمن اعلام کردند.

در ادامه نشست، دکتر نعیم عرفانی مجد نماینده هیئت موسس به تشریح اساسنامه انجمن و ارکان آن و آیین نامه مربوطه پرداخت و گزارشی از روند اخذ مجوز تاسیس انجمن ارایه نمود و بر لزوم مشارکت همه دانش آموختگان برای تحقق اهداف این انجمن تاکید کرد.

پس از آن، پاسخ به پرسش ها با حضور هیئت موسس انجام شد و طی آن، حاضران در نشست به بیان دیدگاه های خویش پیرامون حرکت های آینده انجمن و لزوم مشارکت دادن دانش آموختگان شاغل در بخش های دولتی و خصوصی در فعالیت ها پرداختند.

در ادامه هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اجرایی انجمن، به معرفی کوتاه خود پرداخت و در پایان، زیر نظر هیئت رئیسه سِنی رای گیری با ورقه بعمل آمد و نامبردگان زیر  به عنوان اعضای اصلی و علی البدل شورای اجرایی انجمن دانش آموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز  برای مدت دو سال انتخاب شدند:

۱_ دکتر مهناز کسمتی

۲_دکتر نعیم عرفانی مجد

۳_دکتر پیمان کاظمی نژاد

۴_مهندس مجید عباد ناصری

۵_مهندس مسعود حقیقی

۶_دکتر عبدالحمید معرف زاده

۷_دکتر حسین حمیدی نجات

۸_دکتر امین آسودار(علی البدل)

۹_ دکتر محمد تقی رونق (علی البدل)