مزایای عضویت

اعضای انجمن دانش آموختگان درصورت طی نمودن مراحل عضویت می توانند از تسهیلات و مزایای زیر استفاده نمایند.

1)  استفاده از  کتابخانه، استخر،  سالنهای ورزشی، خدمات  آزمایشگاهی، خوابگاهها (در شرایط مشخص) با تخفیف  ویژه

2)  معرفی آثار برگزیده علمی، ادبی، فرهنگی،  صنعتی و مکتوبات  دانش آموختگان در سایت انجمن

3)  اعلام اخبار و اطلاعیه های نهاد های مرتبط با دانش آموختگان در زمینه های جذب و استخدام، همکاریهای علمی و ....

4)  تبلیغ اختراعات و دستاوردهای مختلف علمی صنعتی و.............باتخفیف ویژه

5)  معرفی دانش اموختگان جویای کار به ارگانها و سازمانهای درخواست کننده

6)  کمک به پیگیری طرحها ی علمی و پژوهشی و کاربردی از طریق نهادهای ذی ربط

7) تلاش برای معرفی و کمک به اجرای طرحهای کاربردی و کار آفرینی

8)  امکان شرکت در انواع دوره ها و کارگاههای آموزشی با تخفیف ویژه