کمیته های انجمن

در نهمین جلسه هیات اجرایی انجمن دانش آموختگان، 10 کمیته زیر با شرح وظایف مربوطه مورد تصویب و تایید قرار گرفت. 7 کمیته اول در فاز اول و 3 کمیته در فاز بعدی تشکیل خواهد شد. از همه دانش آموختگانی که علاقمند به فعالیت در کمیته های زیرمی باشند و یا پیشنهادی در جهت توسعه فعالیت های کمیته ها دارند تقاضا می گردد به ادمین کانال اطلاع دهند.

کمیته های انجمن و شرح وظایف آنها
1) کمیته برنامه ریزی:
تهیه برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت شامل بودجه سالانه برای انجمن و هماهنگی، نظارت، و ارزیابی فعالیتهای اجرایی و چگونگی انجام برنامه‏ها
2) کمیته مالی و پشتیبانی:
نظارت بر انجام وصول درآمدها و تعیین هزینه کردها، شناسایی و جمع‌آوری هدایا و منابع مالی برای تحقق هدف‌های انجمن
3) کمیته آموزش و همایش:
برنامه ریزی و فعالیت در زمینه ارتقای دانش علمی و حرفه ای اعضای انجمن و همکاری با دانشگاه در زمینه برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی و اجرای سخنرانی ها، کارگاههای علمی تخصصی، دوره های باز آموزی و همایش های علمی، تخصصی، فرهنگی و هنری
4) کمیته فرهنگی اجتماعی و رفاهی:
انجام فعالیتهای اجتماعی مختلف نظیر گردهمایی عمومی، جشن های فارغ التحصیلی، نمایشگاه و بازدید برای اعضا به نحو مطلوب و جذاب و ارایه امکانات رفاهی به اعضا (مانند بیمه تکمیلی و…..)
برنامه ریزی و اجرای برنامه های گردشگری گروهی برای اعضا شامل طبیعت گردی،‌ ایرانگردی و بازدید از مناطق مختلف با رویکرد علمی سیاحتی، برنامه ریزی برای آموزش و ترویج فعالیتهای مختلف ورزشی مابین اعضا و اجرای مسابقات ورزشی، ایجاد تسهیل برای استفاده از کتابخانه ها، استخرها، عضویت در باشگاه های ورزشی و ساخت باشگاه فارغ التحصیلان
5) کمیته روابط عمومی و نظر خواهی:
برنامه ریزی جهت جذب اعضای جدید،‌ نگهداری اعضای موجود، و نیز جمع آوری و جمع بندی نظرات اعضا، اطلاع رسانی متقابل بین انجمن و ذینفعان در خصوص هدفها،‌ فعالیت ها، انتظارات و تحولات مهم محیطی مرتبط با انجمن از طرق مختلف
6) کمیته ارتباط با صنعت، خلاقیت و نوآوری:
برنامه ریزی جهت ایجاد ارتباط با نهادها، سازمانها و صنایع به منظور آموزش، توانمند سازی و بکارگیری پتانسیل های علمی و فنی دانش آموختگان، توسعه ی فعالیت های مربوط به رشد و بهبود خلاقیت و نو آوری با تأکید بر روش های خلاق در دانش آموختگان
7) کمیته ارتباط با نهادها و ارگانهای اجرایی استانی و فرااستانی:
ایجاد ارتباط و تعامل با سازمانها و ارگانهای اجرایی و افراد و نهادهای خیر در جهت جذب کمک های مادی و معنوی در جهت توسعه کیفی و کمی انجمن
سه کمیته زیر پس از شکل گیری کمیته های فوق تشکیل خواهد شد.
8) کمیته فناوری اطلاعات:
ایجاد پایگاه اطلاعاتی و پایگاه رایانه ای مناسب و موثر برای تسهیل ارتباط بین انجمن و اعضا و بررسی ابزارها و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی
9) کمیته روابط خارجی
ایجاد ارتباط بین انجمن و فارغ التحصیلان و اعضای خارج از کشور
10) کمیته اجرایی
برنامه ریزی و کمک به کمیته های مختلف برای تحقق و اجرای مصوبات آنها